Wat is Numerologie?

Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Ieder getal heeft zijn eigen vibratie/trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.

In de numerologie werken we met de getallen 1 t/m 9 en met de meestergetallen 11, 22 en 33. Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer. Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren. Een numeroloog kan u vertellen wat uw opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.

De geboortedatum geeft informatie over uw levensopdracht, uw naam, die dus eerst wordt herleid tot cijfers (a= 1 en b=2 enz.) geeft helderheid over de mogelijkheden om uw opdracht uit te voeren.

De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer u een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kan de numerologie u adviseren. Realiseer u echter wel dat u vanuit uw vrije wil zelf kunt beslissen of u wel of niet van de aangereikte trilling gebruik gaat maken. Als de trilling van een verandering aanbreekt moet u zelf wel willen veranderen.

Scroll to top